Friday, December 26, 2008

Пештера Врело


За пештерата "Над Врело" често го употребуваат името "Убава Пештера", затоа што навистина претставува вистинска убавица меѓу сите други пештери во Матка. Се наоѓа на околу 100 метри над езерото, односно 75 метри висинска разлика од пештерата "Врело" по што и e дадеno името "Над Врело".Пештерата Врело е лоцирана во коритото на Матка од десната страна на реката Треска блиску до главниот град на Македонија,Скопје.Пештерата е систем од две пештери една над и една под водата и езеро.На таванот е вистински "дожд" од сталактити, а не помалку зачудуваат неколкуте столбови. Посебно воодушевуваат "столбовите близнаци" кои се високи околу 6 метри и се со бела кристална боја.Исто како и Пелистерски очи и пештератаВрело е номинирана за ново 7мо светско чудо и е моментално на 316место.
Текстот е превземен од две места:
http://www.new7wonders.com/nature/en/nominees/europe/c/VreloCave/
http://canyonmatka.com/public/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=9

No comments:

Post a Comment